Tämä asiakirja sisältää tiedot siitä, miten Majatalo Haltinmaa kerää, käsittelee ja säilyttää asiakkaan henkilötietoja,

Kun asiakas ottaa yhteyttä Majatalo Haltinmaahan varatakseen palveluita, häneltä pyydetään henkilötietoja. Majatalo Haltinmaa noudattaa toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetusta ja on tietoinen siitä, että asiakkaalla tulee halutessaan olla pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin, niiden tarkasteluun, korjaamiseen ja poistamiseen.

Miten keräämme asiakkaan henkilötietoja

 • Asiakkaalta itseltään varauksen teon yhteydessä
 • Asiakkaan matkakumppanilta, perheenjäseneltä tai muulta henkilöltä, joka tekee varauksen asiakkaan puolesta
 • Matkatoimistolta, matkanjärjestäjältä tai muulta taholta kuten yhdistykseltä tai yritykseltä, joka tekee varauksen asiakkaan puolesta
 • Varauspalveluilta, esimerkiksi Majatalo Haltinmaan verkkokaupasta ja Booking.com-varausjärjelmästä

Asiakastietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin

 • Majoitus-, ruokailu- ja muiden palveluiden varausten käsittelyyn
 • Asiakkaan varaukseen, laskutukseen ja maksuun liittyvään viestintään
 • Majatalo Haltinmaan markkinointiin, myyntiin ja palvelujen toteuttamiseen

Minkälaisia tietoja asiakkaalta tarvitaan

 • Asiakkaan etunimi, sukunimi, syntymäaika, kansallisuus, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Asiakkaan toiveet esimerkiksi majoitukseen ja ruokavalioon liittyen
 • Asiakkaan valitsema maksutapa
 • Asiakaspalaute ja reklamaatiot
 • Asiakkaan suostumus suoramarkkinointiin

Millä tavoin asiakastietoja saadaan

 • Henkilökohtaisen tapaamisen aikana
 • Kotisivun varauslomakkeella
 • Postitettuna kirjeenä
 • Sähköposti- tai Facebook-viestinä
 • Puhelimitse

Kuka Majatalo Haltinmaassa vastaanottaa ja käsittelee asiakkaalta saatuja tietoja

Haltinmaan omistajilla ja henkilökunnalla on pääsy asiakastietoihin

Asiakastietoja voidaan toimittaa vaatimuksesta viranomaisille, jos heillä on siihen lakisääteinen oikeus Asiakastietoja voidaan toimittaa Haltinmaan yhteistyöyrityksille, jos niitä tarvitaan asiakkaan pyynnöstä tilatun palvelun toteuttamiseksiAsiakastietoja voidaan toimittaa maksunvälityspalvelulle

Majatalo Haltinmaa ei vuokraa eikä myy asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille. Majatalo Haltinmaan käyttämällä maksunvälittäjällä (VismaPay), sosiaalisen median kanavilla (Facebook ja Instagram) sekä verkkokauppa-alustalla (Johku / Aptual Commerce Oy) ja Booking.com-varausjärjestelmällä on omat tietosuojakäytäntönsä, joihin asiakkaan on hyvä tutustua.

Asiakastietojen säilyttäminen

Asiakastietoja säilytetään kolme vuotta eteenpäin siitä ajankohdasta, kun asiakkaan tilaama palvelu on suoritettu. Kirjanpitoaineistossa esiintyvä asiakastieto säilytetään lain vaatima aika.

Yhteystiedot

Kaikki tietosuojakäytäntöä koskevat kyselyt pyydetään toimittamaan kirjallisesti oheiseen osoitteeseen.

Haltinmaa Ky
Satusisko Ahonen
Naalikuja 1
99490 Kilpisjärvi
Sähköposti: info@haltinmaa.fi